Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘هاله سحابی’

خرداد 1393

پنجشنبه 28 فروردین 1393 حمله کردند، زدند و خونین کردند

و سحرگاه یکشنبه 11 خرداد 1393 اعدام کردند

آنها درد می‌کردند!
آنها درد می‌کنند

غلامرضا خسروی سوادجانی - پیمان عارف

غلامرضا خسروی سوادجانی – پیمان عارف

«دیگر زمین 350 سنگینی گامهای مردی که تشنه‌ی آموختن بود و باوجود زیرِحکمِاعدام‌بودن، در زندان لیسانس از دانشگاه پیام نور گرفت را، حس نخواهد کرد!

آن مرد که خط خوشی داشت و کلک بر جان کاغذ می‌کشید، دیگر رفته است.

آن مرد که کتاب از دست فرو نمی‌گذاشت دیگر در میان ما نیست!

آسوده بخواب اتاق یک!
تختی دیگر از تو خالی شد.
در همان روزهایی از سال، که تخت هدی صابر خالی شده بود!

آسوده بخواب اتاق یک.
اتاق مردان خالص. اتاق مردانی که نه سیاست‌ورزی یاد داشتند و نه سیاست‌ورز بودند!

آخر از نوجوانی‌شان در زندان گذرانده بودند و هیچ‌گاه فرصت آموختن سیاست نیافته بودند!

آسوده بخواب اتاق مردان نمازهای کنج‌نشینانه.
نماز شبهای در سکوت!
عبادتهای بی ریا!
آسوده بخواب
»
پیمان عارف – یکشنبه 11 خرداد – 12:45

همچنین بخوانید:
1- امیر دلیرثانی: خصلتهای والای غلامرضا خسروی را می‌ستایم. به‌نام انسانیت و آزادی،برای اطلاع‌رسانی و جلوگیری از اجرای حکم اعدام کاری کنیم
2- ژیلا بنی‌یقوب: آن مرد در سلولش نشسته و منتظر است برای اعدام صدایش کنند. غلامرضا خسروی اکنون به چه فکر می‌کند؟
3- نجواهای بلند |درخواست برای اطلاع رسانی وسیع درمورد احتمال اجرای حکم اعدام غلامرضا خسروی به هر روش پیشنهادی
4- ننگ پنجشنبه سیاه تکمیل گشت. غلامرضا خسروی سوادجانی به چوبه‌ی دار سپرده شد

وبلاگ نامه به یک آزاده

——————————————————————————————————
از شما درخواست می‌شود در کمپین نامه ای به یک آزاده شرکت نمایید:
برای تأکید به همدلی‌ها و باهم بودن‌ها. برای تأکید به بودن در راهی که آزادگان در مسیرش هرچه می‌بایست انجام دادند…

Advertisements

Read Full Post »